หลักสูตรสำหรับการบริการและการขาย

Professional Approach to the Customer Complaint
การรับมือกับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
Service Excellent for the Customer Service
การบริการที่เป็นเลิศ สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน
Closing the Sale Strategy
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย
 Beyond Expectation Services for Hotel & Recreation Staff
การบริการที่เป็นเลิศ สำหรับพนักงานโรงแรมและส่วนงานบริการ
Professional Personality for Service Staff
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ
First class service with great customer experience
ยกระดับการบริการด้วยหัวใจเฟิร์สคลาส
Visitors: 11,750